Wraz z Polskim Towarzystwem Terapii EMDR – skupiającym psychologów i innych specjalistów w zakresie interwencji kryzysowej i leczenia traumy – przygotowano krótki poradnik (ulotkę) dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy. Jest to trudno dostępna a bardzo obecnie konieczna wiedza.

Inne wpisy