Stojąca w centrum Radgoszczy kapliczka Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej, odzyskała blask sprzed lat. Pra­ce konserwatorskie kosztowały ponad 27 tysięcy złotych. Z całą pewnością, warto było wydać te pieniądze.

Usytuowana na wysokim po­stumencie kapliczka, stanęła w Radgoszczy ponad 110 lat temu – w roku 1902. Od lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów cen­trum miejscowości. Figura, co należy podkreślić, była wielokrotnie odna­wiana, mieszkańcy opiekowali się nią pieczołowicie. Czas zrobił jednak swoje. Nasze władze samorządowe uznały więc, że pora na renowację konserwatorską, która przede wszyst­kim zabezpieczy kapliczkę na wiele kolejnych lat, a przy okazji przywróci jej pierwotny wygląd, z początków XX wieku, z czasem bowiem figura i postument zaczęły odbiegać od wizji ich fundatorów.

Prace konserwatorskie obejmowa­ły w efekcie m.in. usunięcie wtórnych powłok malarskich oraz tzw. szlicht i kitów cementowych. Sam kamień został dokładnie oczyszczony, odso- lony i wzmocniony, a tam gdzie była potrzeba – po rekonstrukcji formy rzeźbiarskiej – uzupełniono również jego braki. Pełnej renowacji poddano także daszek kapliczki. Całość zabez­pieczono dodatkowo izolacją pionową.

Prace kosztowały łącznie 27 tysięcy 60 złotych. 15 tysięcy 60 złotych pocho­dziło z budżetu gminy, resztę wydatków (12 tys. złotych) nasz samorząd pokrył z dotacji uzyskanej z Urzędu Marszał­kowskiego Województwa Małopolskie­go. Powodzeniem zakończyły się stara­nia o dofinansowanie z wojewódzkiego konkursu „Kapliczki Małopolski 2019”.

Inne wpisy