Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza nabór uczestników do projektu parasolowego realizowanego przez Gminę Radgoszcz w ramach programu Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23).  W ramach powyższego naboru możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie 90% kwoty netto inwestycji, co oznacza, że VAT jest kosztem niekwalifikowalnym. Projekt skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać na:

  • zakup i montaż instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej,
  • zakup i montaż instalacji pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
  • zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

W celu wzięcia udziału w programie należy wypełnić i złożyć ankietę informacyjną dostępną na stronie internetowej Gminy Radgoszcz www.radgoszcz.pl oraz w siedzibie urzędu (pokój nr 7).

Ankietę należy złożyć w formie papierowej w terminie od 24.01.2024 r. do 05.02.2024 r. w Urzędzie Gminy Radgoszcz (pokój nr 7).

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 14 662 22 30, 14 662 22 20, na stronie internetowej Urzędu Gminy Radgoszcz lub bezpośrednio w siedzibie urzędu (pokój nr 7).

Prezentacja przedstawiająca szczegóły związane z instalacjami fotowoltaicznymi, kosztami, pompami ciepła, magazynami energii etc.: radgoszcz.pl/wp-content/uploads/2024/01/prezentacja.pdf

Ankieta informacyjna: pobierz.

Procedura: pobierz.

 

Inne wpisy