Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Radgoszcz w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ogłoszenie o dialogu technicznym: pobierz

Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu: pobierz

Regulamin dialogu: pobierz

Ankieta: pobierz

Memorandum: pobierz

Protokół z dialogu technicznego: pobierz.

Inne wpisy