Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Radgoszcz, gmina Radgoszcz obręb ewid. 0001 Radgoszcz, dla której założona jest księga wieczysta
TR1D/00067068/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka posiada następujący
użytek i klasę bonitacyjną: 0,0050 ha – RV( grunty orne); 0,0538 ha – PsIV (pastwiska trwałe) 0,0007 – dr (drogi).

Pełna treść ogłoszenia: pobierz.

Inne wpisy