Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Radgoszcz, gmina Radgoszcz obręb ewid. 0001 Radgoszcz, dla której założona jest księga wieczysta TR1D/00067068/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka posiada następujący użytek i klasę bonitacyjną: 0,11 ha  – RV( grunty orne); 0,09 ha – PsV (pastwiska trwałe).

Ogłoszenie: pobierz.

Inne wpisy