Wójt gminy Radgoszcz ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Radgoszcz w roku 2021 w zakresach: upowszechnienia kultury fizycznej i sportu; rozwijania kultury. Szczegóły w dołączonych plikach.

Pobierz: Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Radgoszcz w roku 2020

Pobierz: Załącznik nr 1 WZÓR OFERTY

Pobierz: Załącznik nr 2 WZÓR SPRAWOZDANIA

Pobierz: Załącznik nr 3 WZÓR FORMULARZA

Inne wpisy