Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Radgoszcz w roku 2022 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu (zadanie 1); rozwijania kultury (zadanie 2). Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do dnia 11 marca  2022  do godz. 15-tej.

Zarządzenie: pobierz.

Wzór oferty: pobierz.

Wzór sprawozdania: pobierz.

Wzór formularza: pobierz.

Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej: pobierz.

Inne wpisy