Remont drogi transportu rolnego ul. Kopernika w Radgoszczy w km 0+136 – 0+928 – sprawa znak: BZ.271.16.2020 Wójt Gminy Radgoszcz, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuje, że przetarg został rozstrzygnięty: pobierz.

Inne wpisy