KRUS w Dądrowie Tarnowskiej apeluje w sprawie zagrożenia chorobami wywołanymi przez kleszcze. Wiosna jest okresem, kiedy kleszcze są wyjątkowo agresywne. Po zimie są głodne i bardzo aktywne w poszukiwaniu pożywienia. Człowiek jest dla nich doskonałym żródłem pokarmu. Jest nią krew. Kleszcz to pajęczak o rozmiarach 1 – 5 mm, ale wiosną, gdy jest najmniejszy jest najbardziej niebezpieczny. Wtedy szuka swojej ofiary – żywiciela.

Wbija się w skórę i zasysa krew jednocześnie przekazując człowiekowi zarazki różnych chorób, które przenosi. Najniebezpieczniejszą jest borelioza, która wywołuje wysoką goraczkę, bóle mieśni, znaczne osłabienie organizmu, a nie leczona może spowodować zapalenie opon mózgowych. Wczesne objawy boreliozy są różne u różnych ludzi, dlatego często jest mylona z innymi chorobami. Dlatego tak ważne jest rozpoznanie ukąszeń przez kleszcze. Najczęstszym i najłatwiejszym do rozpoznania objawem jest tzw. odczyn. Pojawia się już w momencie przegryzienia skóry i jest zazwyczaj zwykłym zaczerwieniem wielkości kilku milimetrów. Znika po kilku dniach od usunięcia kleszcza. Rumień pojawia się po kolejnych kilku dniach. Jest to zaczerwienienie o okrągłych kształtach wielkości kilku cemtymetrów, przypominające koncentryczne kręgi różnego natężenia wokół miejsca ukąszenia. Świadczy o kolejnym powżniejszym stadium zakażenia. Wtedy natychmiast należy się zgłosić do lekarza.

Kleszcze jako pajęczaki atakują człowieka przede wszystkim w terenach zalesionych, ale także na łąkach i nawet w stosunkowo niewysokiej trawie. Ponieważ są lekkie, łatwo przenosi je wiatr. Dlatego wieczorem należy szczególnie uważnie oglądać skórę swoją i innych członków rodziny, a zwłaszcza dzieci. Słabo wgryzionego kleszcza można usunąć, natomiast gdy znajduje się już głębiej trzeba natychmiast udać się do lekarza. Kleszcze po złapaniu się człowieka zazwyczaj wędrują szukając dogodnego dla siebie miejsca, zazwyczaj wilgotnego i z bardziej miękką skórą. Dlatego najczęściej atakują tam gdzie człowiek intensywnie się poci, czyli w pachwinach.

APELUJEMY O ZWIĘKSZONĄ UWAGĘ NA KLESZCZE I ICH UKĄSZENIA I O JAK NAJSZYBSZE ZGŁASZANIE PIERWSZYCH OBJAWÓW LEKARZOWI.

Inne wpisy