Wójt Gminy Radgoszcz zaprasza na otwarte spotkanie informacyjne w związku z trwającym procesem tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Radgoszcz na lata 2022–2030, które odbędzie się w dniu 8 listopada 2022 roku o godz. 10:00 w Budynku Integracji Społeczności Wiejskiej w Żdżarach, ul. Tarnowska 104, 33-207 Radgoszcz. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, w tym szczególnie przedsiębiorców, przedstawicieli sektora społecznego i instytucji publicznych.


Podczas spotkania uczestnikom zostaną przekazane wyniki diagnozy obszaru gminy, wskazujące na jej sytuację społeczno-gospodarczą. Ponadto, chcielibyśmy odbyć z Państwem dyskusję na temat potrzeb w zakresie projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, jakie powinny być podjęte (przez gminę, ale też inne jednostki, partnerów, mieszkańców) w celu wykorzystania potencjału rozwojowego naszej gminy i likwidacji zdiagnozowanych barier rozwojowych. Liczymy na Państwa obecność i zaangażowanie.

Inne wpisy