Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Urząd Gminy w Radgoszczy informują osoby chętne do wzięcia udziału w projektach „Kierunek Kariera”, „Kierunek Kariera Zawodowa” i „Nowy Start w Małopolsce”, że 31 lipca 2019 r. (tj. środa) w godz. 12:00-16:00 w Budynku Integracji Społeczności Wiejskiej w Żdżarach odbędzie się spotkanie z doradcą zawodowym. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w tym spotkaniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem https://kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/formularz-artykul-wstepny
UWAGA!

Aby wziąć udział w projektach „Kierunek Kariera”, „Kierunek Kariera Zawodowa” i „Nowy Start w Małopolsce” każda osoba musi odbyć spotkanie z doradcą zawodowym

Więcej informacji w tym zakresie udziela:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Zespół Zamiejscowy w Tarnowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów
tel. +48 14 626 99 40

Inne wpisy