Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy informuje, że już od 2 sierpnia 2021 r., wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2021/2022 świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przyjmowane:

  • w Budynku Integracji Społeczności Wiejskiej w Żdżarach, ul. Tarnowska 104 w dniach od 2 do 31 sierpnia 2021 r. w godz. 8:00 – 14:00
  • w Szkole Podstawowej w Luszowicach w dniach od 4 do 6 sierpnia 2021 r. (tj. od środy do piątku) w godz. 8:00 – 14:00.

podczas składania wniosków pamiętajmy o środkach ostrożności: zachowaniu dystansu, obowiązku zakrycia ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

Inne wpisy