Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie strategii partnerstwa

Partnerstwo Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego od ubiegłego roku uczestniczy w  projekcie „Centrum Wsparcia Doradczego – pilotaż”, realizowanym przez Związek Miast Polskich oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem projektu jest wzmocnienie sprawności działania samorządów gmin oraz inicjowanie kompleksowych, partnerskich przedsięwzięć wpływających na rozwój obszaru. Wspólne wysiłki samorządów lokalnych oraz doradców Związku Miast Polskich przyniosły efekt w postaci strategii rozwoju obszaru Partnerstwa wraz z opisem…

Czytaj więcej