Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje  Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – sprawa znak BZ.271.117.2021. Pełna treść ogłoszenia: pobierz.

Inne wpisy