Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”

Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje  Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – sprawa znak BZ.271.117.2021. Pełna treść ogłoszenia: pobierz.

Czytaj więcej

Grant na zakup sprzętu komputerowego

W dniu 31.03.2021 r. Gmina Radgoszcz podpisała umowę w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 o dofinansowanie w formie grantu w wysokości 74 999,99 zł.

Czytaj więcej