W związku z bardzo dużym wzrostem zakażeń koronawirusem, Urząd Gminy w Radgoszczy zawiesza bezpośrednią obsługę Mieszkańców do dnia 18 kwietnia 2021 roku.

Wszystkie sprawy można załatwić przez złożenie dokumentów w skrzynce podawczej na parterze budynku Urzędu Gminy, telefonicznie lub drogą elektroniczną, wyjątek stanowią sprawy losowe, które są obsługiwane na bieżąco.

Numery kontaktowe: 14 641 41 39-40 lub 14 641 41 41.

E-mail: urzad@radgoszcz.pl

Inne wpisy