Samorząd gminy Radgoszcz chce pomóc mieszkańcom w pozyskaniu węgla na zimę w przystępniejszych cenach. W związku z prowadzonymi przez polski rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, Wójt Gminy Radgoszcz zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Radgoszcz o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny. Pozwoli to określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w gminie i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla. Informację dotyczącą potrzeb w zakresie ilości węgla kamiennego należy zgłaszać telefonicznie pod numerem 14 641 41 39/40 lub osobiście w Urzędu Gminy Radgoszcz pl. św. Kazimierza 7-8,33-207 Radgoszcz w terminie do 04.11.2022 r.

 

Zainteresowanych mieszkańców prosimy o zgłoszenie wstępnego zapotrzebowania na konkretną ilość surowca. Przekazywane informacje powinny zawierać imię i nazwisko, dane kontaktowe (telefon, email) oraz liczbę ton potrzebnego surowca.

Informujemy, że zgłoszenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o zakup węgla. Te będą składane w późniejszym terminie, po oszacowaniu zapotrzebowania.
Przypominamy, że uprawnione do zgłoszenia są tylko osoby, które dokonały wpisu do CEEB i zadeklarowały, że źródłem spalania jest paliwo stałe (węgiel).

Inne wpisy