Aby zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, wprowadzono dodatek osłonowy. Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ustawa z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym została opublikowana 3 stycznia 2022 r., w Dzienniku Ustaw. Kolejnym krokiem było podpisanie przez Ministra Klimatu i Środowiska rozporządzenia ws. wzoru wniosku.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy: pobierz

Wskazówki jak wypełnić wniosek: pobierz

Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
  • tradycyjnie (papierowo) – od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radgoszczy Pl. Św. Kazimierz 7-8, w godzinach pracy Ośrodka tj.:

  • poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:00,
  • wtorek, środa, czwartek w godzinach od 7:30 do 15:30,
  • piątek w godzinach od 7:00 do 15:00.

Od 4 stycznia 2022 r. będzie czynna specjalna infolinia dla samorządów dot. dodatku osłonowego. Pod numerem +48 22 369 14 44 dzwoniący otrzymają profesjonalną pomoc w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Inne wpisy