Z głębokim żalem i smutkiem przekazujemy informację o śmierci ks. prałata dra Stanisława Kopcia dnia 2 grudnia 2020 r., w 89. roku życia i 65. roku kapłaństwa. Wieloletni proboszcz parafii w Radgoszczy ma olbrzymie zasługi dla naszej małej Ojczyzny. W uznaniu za gorliwą pracę duszpasterską i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności, ks. prałat dr Stanisław Kopeć otrzymał Honorowe Obywatelstwo Gminy Radgoszcz. Wraz z parafią Świętej Trójcy w Czudcu prosimy o łączenie się w modlitwie o spokój duszy śp. księdza prałata Stanisława. Msze św. będą odprawiane o godzinie 17:00, różaniec bezpośrednio po eucharystii, którą można śledzić poprzez YouTube. Msza św. pogrzebowa odbędzie się dnia 6.12.2020 r. w Kościele Parafialnym w Czudcu o godz. 13:00, różaniec o godz. 12:30, po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz w Czudcu.

Ksiądz prałat dr Stanisław Kopeć urodził się 29 stycznia 1931 r. w Radwanie. W maju 1964 r. został, przez biskupa Jerzego Ablewicza, mianowany proboszczem w Radgoszczy. Przyszedł do parafii z nadzieją, że będzie mu dane wybudować nową plebanię. Po półrocznych staraniach, uzyskał zatwierdzenie planów i zezwolenie na budowę. Prowadzono ją konsekwentnie, mimo ogromnych trudności.

W maju 1965 r. budynek był zadaszony. Odremontowano też kościół – wprawiono nową stolarkę, zakonserwowano deski na ścianach i dach, ocieplono strop, odnowiono polichromię, ołtarze i stacje drogi krzyżowej, sprawiono tymczasowe ogrzewanie, zbudowano 22-głosowe organy, wprawiono witraże. Kupiono brakujący dzwon, otynkowano dzwonnice, a wokół kościoła zbudowano chodnik betonowy i schody.

W latach 80., po wieloletnich żmudnych staraniach o pozwolenie, wybudowano kościół w Krzywdzie i dwie kaplice: w Narożnikach i w Łęgu. Przy kościele utworzono nową parafię pod wezwaniem Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych, do której przynależy Łęg, a kaplica pod wezwaniem Świętej Rodziny w Narożnikach stała się świątynią dojazdową kościoła w Radgoszczy.

W uznaniu zasług bp Ablewicz mianował ks. Stanisława Kopecia notariuszem dekanatu szczucińskiego, odznaczył godnością kanonika i dał prawo używania rokiety i mantoletu.

Po 28 latach pracy w Radgoszczy, ks. Kopeć został, przez biskupa Józefa Życińskiego, przeniesiony do Ropczyc, jako proboszcz tamtejszej parafii i dziekan.

Tam zastał go podział administracyjny – Ropczyce weszły w skład diecezji rzeszowskiej. Pierwszy jej ordynariusz bp Kazimierz Górny, przeniósł w 1993 r. ks. Stanisława do Czudca. Mianował go proboszczem, dziekanem, ojcem duchownym i zlecił zorganizowanie koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Łaskawej. Ks. Kopeć został pierwszym kustoszem czudeckiego sanktuarium. Koronacja była równocześnie ukoronowaniem jego pracy duszpasterskiej.

W rok po tym wydarzeniu przeszedł na emeryturę i zamieszkał w wikarówce w Czudcu. W latach 2006-2008 pracował na misjach w Żytomierzu na Ukrainie. W tym czasie biskup rzeszowski mianował go kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Strzyżowie z tytułem prałata.

Biogram ks. prałata dra Stanisława Kopcia przeczytamy na stronie: https://radgoszcz.pl/ks-pralat-dr-stanislaw-kopec/

Fot. Parafia Świętej Trójcy w Czudcu

Inne wpisy