Raport o koronawirusie – artykuł aktualizowany

Według oficjalnych danych przekazanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (źródło: https://powiatdabrowski.pl/aktualnosci/aktualna-sytuacja-epidemiologiczna-w-powiecie-d%C4%85browskim-9547.html) aktualnie w naszej gminie są 2 aktywne przypadki zakażenia koronawirusem, 1 osoba ozdrowiała, natomiast 354 osoby przebywają w kwarantannie. Apelujemy o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, jak zachowanie dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa w przestrzeni zamkniętej czy częstego mycia oraz dezynfekcji dłoni. W tym artykule systematycznie aktualizujemy (w formie graficznej) dane o zakażeniach w województwach małopolskim i podkarpackim…

Czytaj więcej

PPK blisko Ciebie – bezpłatne szkolenie

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, PFR oraz PFR Portal PPK zapraszają na konferencję „PPK blisko Ciebie”, dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) Kraków, 30.09.2020 godz. 11:00 Q Hotel Plus. Celem cyklu konferencji wojewódzkich pod nazwą „PPK Blisko Ciebie” jest wsparcie przedsiębiorców w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne – program współpracy Gminy Radgoszcz z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza konsultacje rocznego „Programu współpracy Gminy Radgoszcz z  organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. Uwagi można złożyć osobiście na przygotowanym formularzu zgłoszenia opinii w sekretariacie Urzędu Gminy,  przesłać drogą pocztową (Urząd Gminy w Radgoszczy, pl. Św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz) lub drogą elektroniczną na adres: promocja.radgoszcz@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2020 roku. Na kopercie (lub w tytule…

Czytaj więcej

Weź udział w Lidze NGOs

Liga NGOs to program edukacyjny dla liderów społeczeństwa obywatelskiego. Tematyka zajęć obejmuje m.in.: fundraising, zarządzanie organizacją, PR i komunikacja, prawne aspekty NGO, wystąpienia publiczne, leadership. Networking – udział w programie to szansa na poznanie zaangażowanych osób z całej Polski. W trakcie I edycji Ligi uczestnicy nawiązywali między sobą współprace, których efekty możecie śledzić w naszych social mediach. Program obejmuje 7 weekendowych zjazdów w Warszawie, wolontariat oraz Summer…

Czytaj więcej

Od bierności do aktywności

Projekt jest skierowany do osób bez zatrudnienia po 30 roku życia, które zamieszkują na terenie jednego z powiatów: suski, wielicki, miasto Tarnów, tarnowski, wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, limanowski, olkuski, należących do minimum jednej z grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 +, kobiety. Uczestnikiem projektu nie może zostać osoba, która bierze udział w innym…

Czytaj więcej

Remont drogi dojazdowej ul. Jagiellońska w Radgoszczy

Remont drogi dojazdowej ul. Jagiellońska w miejscowości Radgoszcz w km 0+076 – 0+170. Ogłoszenie: pobierz SIWZ: pobierz Załącznik nr 1 do SIWZ: pobierz Załącznik nr 2 do SIWZ: pobierz Załącznik nr 3 do SIWZ: pobierz Załącznik nr 4 do SIWZ: pobierz Załącznik nr 5 do SIWZ: pobierz Załączniki nr 6 do SIWZ: 1 – Pzt opis ul Jagiellońska Radgoszcz 2 – Ul.Jagiellońska Radgoszcz PB 3 – UL. Jagiellońska_przekroje normalne PB 4…

Czytaj więcej

Fundusze Europejskie w służbie zdrowia

Ruszyła kolejna odsłona kampanii wizerunkowej promującej Fundusze Europejskie w Małopolsce pod hasłem „Fundusze Europejskie w służbie zdrowia. Ratują życie”. We wrześniu prezentowane są przykłady unijnego wsparcia dla małopolskich szpitali i służb ratowniczych. Na billboardach w prasie i w internecie można zobaczyć nowoczesne karetki, aparaturę medyczną i ludzi, którzy ratują nasze zdrowie i życie.

Czytaj więcej