Pomoc dla rolników

Wójt Gminy Radgoszcz uprzejmie informuje rolników, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.2022 poz. 1 172) w dniu 16 czerwca br. rozpoczął się nabór wniosków o pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w 2021 roku.

Czytaj więcej

Zakup sprzętu komputerowego

Zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczący realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – sprawa znak BZ.271.44.2022. Pełna dokumentacja: pobierz.

Czytaj więcej

Ogólnopolski konkurs fotograficzny

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym “Ach, świętokrzyskie czaruje”. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych zajmujących się fotografią nieprofesjonalnie. Zgłoszenia fotografii należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2022 r. Regulamin: pobierz.

Czytaj więcej

O stroju szlachty w Narożnikach

W Wiejskim Domu Kultury w Narożnikach odbyło się spotkanie poświęcone strojom szlachty polskiej. Wykład zorganizowany przez KGW w Narożnikach poprowadziła mgr Ewa Murawska. Uczestnicy wydarzenia usłyszeli ciekawe opowieści zilustrowane fotografiami, o tym, jak chodzili ubrani szlachcice i szlachcianki w XVI i XVII wieku w Polsce, dlaczego ich strój był zupełnie inny niż dworski, z jakich elementów garderoby się składał i czemu możemy być z tego dumni.

Czytaj więcej

Nieruchomości na sprzedaż

Przedmiotem przetargów jest sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Radgoszcz, gmina Radgoszcz obręb ewid. 0001 Radgoszcz, dla których założona jest księga wieczysta TR1D/00067068/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Powierzchnie nieruchomości: 1. Działka nr ewid. 1588/3 –  pow. 0,11 ha 2. Działka nr ewid. 1588/4 – pow. 0,20 ha Pełna treść ogłoszenia: pobierz.

Czytaj więcej

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Wszystkim dzieciom – zarówno tym młodszym, jak i nieco starszym, Wójt Gminy Radgoszcz Marek Lupa życzy radosnych i beztroskich chwil. Niech Wasze dzieciństwo będzie pełne ufności, uśmiechu, interesujących przygód i wyzwań. Niech miłe wspomnienia dzieciństwa na zawsze Wam towarzyszą. Wójt Gminy Radgoszcz przesyła najserdeczniejsze życzenia także do dzieci, które znalazły bezpieczną przystań w naszej gminie. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat…

Czytaj więcej

Polska-Ukraina. Kolorowe marzenia młodego pokolenia!

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita organizuje konkurs plastyczny pn. „Polska-Ukraina. Kolorowe marzenia młodego pokolenia!” przeznaczony dla dzieci i młodzieży, które przybyły do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Konkurs ma na celu pokazanie talentów młodych ludzi poprzez upowszechnianie twórczości, a także budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i ułatwianie im integracji w nowym środowisku.  Jest on adresowany do małych artystów w trzech kategoriach wiekowych (I kategoria – dzieci w wieku od 4…

Czytaj więcej