Konsultacje społeczne – ogłoszenie

Konsultacje społeczne – ogłoszenie w sprawie rocznego PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Radgoszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza konsultacje rocznego „Programu współpracy Gminy Radgoszcz z  organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”. Celem konsultacji jest poznanie opinii podmiotów o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.…

Czytaj więcej

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu służy pomocą

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Jest ona uzupełnieniem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, w czasie, gdy poradnie POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta. Z pomocy TPK można skorzystać dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 137 200 – jeden dla całej Polski.

Czytaj więcej

Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!

Ustawa Prawo budowlane określa, że właściciel i zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – przypomina Międzywojewódzki Cech Kominiarzy w komunikacje…

Czytaj więcej

Loty gołębi na Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku w Żdżarach

W sobotę, 28 sierpnia odbył się lot finałowy nr 5 na Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku usytuowanym w Żdżarach. Obiekt prowadzony jest przez Tomasza Madeja. W finałowym locie leciało 434 gołębie, trasa ich lotu wynosiła 430 km. Na finał przybyło do Żdżar wielu hodowców gołębi z całego kraju oraz z zagranicy, aby na żywo oglądać przyloty. W imprezie uczestniczył wójt gminy Radgoszcz Marek Lupa, który był fundatorem pucharów dla laureatów lotu…

Czytaj więcej

Gminny Punkt Konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Informujemy, że w gminie został uruchomiony Gminny Punkt Konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. W punkcie można m.in. bezpłatnie uzyskać informacje o programie oraz uzyskać wsparcie w zakresie przygotowywania wniosku i rozliczania przyznanego dofinansowania. Punkt działa w pokój nr 7 (parter) Urzędu Gminy w Radgoszczy. Numer telefonu bezpośrednio do punktu: 14 662-22-31.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radgoszcz

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Przedmiotem przetargów jest dzierżawa nieruchomości o powierzchni 2,21 ha położonej w miejscowości Radgoszcz, gmina Radgoszcz obręb ewid. 0001 Radgoszcz, w skład której wchodzą następujące działki: pobierz pełną treść ogłoszenia. Projekt umowy: pobierz. Klauzula informacyjna: pobierz. Informacja o wyniku przetargu: pobierz.

Czytaj więcej

Ostatnie pożegnanie ks. Marka Łabuza

1 września w kościele parafialnym Radgoszczy odbyła się msza św. żałobna za śp. ks. Marka Łabuza. Nabożeństwu przewodniczył przewodniczył bp Andrzej Jeż. Po eucharystii trumnę z ciałem ks. Marka wynieśli z kościoła współbracia w kapłaństwie. Ciało przewieziono do Szczucina, gdzie ciało księdza pochowano w grobowcu rodzinnym. Relacja Tarnowskiego Gościa Niedzielnego: https://tarnow.gosc.pl/doc/7078158.Radgoszcz-Szczucin-Oddajemy-go-w-najlepsze-rece Retransmisja mszy św. pogrzebowej oraz pochówku: https://www.facebook.com/profile.php?id=100052189458581

Czytaj więcej

Wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy

Wójt Gminy Radgoszcz informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2021/2022 świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, specjalny, zasiłek opiekuńczy) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przyjmowane: w Budynku Integracji Społeczności Wiejskiej w Żdżarach w dniach od 1 do 15 września 2021 r. w godz. 8:00 – 14:00. Podczas składania wniosków pamiętajmy o środkach ostrożności: zachowaniu dystansu, obowiązku zakrycia ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

Czytaj więcej