Zakup sprzętu komputerowego

Zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczący realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – sprawa znak BZ.271.44.2022. Pełna dokumentacja: pobierz.

Czytaj więcej

Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”

Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje  Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – sprawa znak BZ.271.117.2021. Pełna treść ogłoszenia: pobierz.

Czytaj więcej