Obwieszczenie Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 9 czerwca 2020 roku: Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)  w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Wójt Gminy Radgoszcz podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Radgoszcz II Ulice: Grochowiska, Okrężna, Szkolna, Topolowa, Akacjowa, Kasztanowa, Kościelna, Witosa od nr 75 do 87 nieparzyste, od nr 88 do końca, Dębowa, Kopernika od nr 81 do końca, Mickiewicza, Szczucińska od nr 73 do końca numery nieparzyste, Wierzbowa, Lotników Liberatora Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Dużym, ul. Mickiewicza 39, 33-207 Radgoszcz

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2 Radgoszcz I Ulice: Cicha, Jagiellońska, Mały Dwór, Polna, Słoneczna, Strażacka, Górki, Leśna, Pl. Św. Kazimierza,                  E. Orzeszkowej od nr 1 do 66, od nr 77 do 90, od nr 101 do końca numery nieparzyste, Kopernika od nr 4 do 80, Witosa od nr 1 do 74, od nr 76 do 82 parzyste, Narożniki od nr 6 do 25, od nr 28 do 46C parzyste, Szczucińska od nr 9 do 72, od nr 76 do końca numery parzyste, Zadębie, Józefa Otfinowskiego, Ks. Henryka Florka, Ks. Ignacego Piwowarskiego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radgoszczy, Pl. Św. Kazimierza 10, 33-207 Radgoszcz

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3 Żdżary Budynek Integracji Społeczności Wiejskiej

w Żdżarach, Żdżary ul. Tarnowska 104,

33-207 Radgoszcz

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4 Radgoszcz III Ulice: Graniczna, E. Orzeszkowej od nr 98 do końca numery parzyste, Narożniki od nr 27 do 55 nieparzyste, od 56 do końca, Wesoła, Zdrojowa, Spacerowa Wiejski Dom Kultury w Radgoszczy-Narożnikach, ul. Narożniki 75, 33-207 Radgoszcz
5 Luszowice Szkoła Podstawowa w Luszowicach,

ul. Tarnowska 31, 33-206 Luszowice

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6 Małec Szkoła Filialna w Małcu, Małec ul. Szczucińska 36, 33-207 Radgoszcz
7 Smyków Dom Ludowy w Smykowie, Smyków ul. Jeziorańska 1, 33-206 Luszowice

 

 

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Radgoszcz najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Wójt Gminy Radgoszcz

Marek Lupa

Inne wpisy