Informacja Komisarza Wyborczego

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 15 kwietnia 2020 r.: Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Radgoszcz obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Tarnowie I informuje, co następuje:

Czytaj więcej