Wójt gminy Radgoszcz ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Radgoszcz w roku 2020 w zakresie: zadanie 1: upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. Zadanie 2: rozwijania kultury.

Pełna treść zarządzenia w pliku do pobrania: Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Radgoszcz w roku 2020

Oferta realizacja zadania publicznego/wspólnej realizacji zadania publicznego w pliku do pobrania: Oferta

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w pliku do pobrania: Sprawozdanie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem oferty na realizację zadania publicznego w pliku do pobrania: Klauzula do oferty

Poniżej dołączamy również w plikach do pobrania dokumenty, które są instrukcjami tego, jak wypełnić ofertę i sprawozdanie

Instrukcja wypełnienia oferty w pliku do pobrania: Instrukcja wypełnienia oferty

Instrukcja wypełnienia sprawozdania w pliku do pobrania: Instrukcja wypełnienia sprawozdania

Inne wpisy