Zarządzenie w sprawie powołania Komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej w celu oceny ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Radgoszcz w roku 2021 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, oraz rozwijania kultury.

Czytaj więcej