Centrum Wsparcia Doradczego

Szanowni Państwo, włodarze gmin skupionych w Stowarzyszeniu Samorządów Powiatu Dąbrowskiego w ubiegłym roku przystąpili do projektu „Centrum Wsparcia Doradczego – pilotaż”. Projekt ten realizowany jest przez Związek Miast Polskich oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem projektu jest wzmocnienie sprawności działania samorządów gmin oraz inicjowanie kompleksowych, partnerskich przedsięwzięć wpływających na rozwój powiatu. Wspólne wysiłki samorządów lokalnych oraz doradców Związku Miast Polskich skupiają się na opracowaniu diagnozy oraz strategii rozwoju obszaru Partnerstwa wraz z przedsięwzięciami, które pozwolą na poprawę jakości życia jego mieszkańców.

Oddajemy w Państwa ręce Raport diagnostyczny, przedstawiający portret powiatu dąbrowskiego. Zapraszamy mieszkańców, liderów lokalnych, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane do wspólnej debaty, wyrażania opinii i komentarzy.

Jakie wyzwania rozwojowe stoją przed samorządami powiatu dąbrowskiego? Jakie powinny być główne, strategiczne kierunki rozwoju obszaru partnerstwa? Jakie korzyści mogą przynieść wspólnie realizowane przedsięwzięcia? Czy są jakieś potencjały, które pozwolą na silniejszy rozwój obszaru Partnerstwa?

Odpowiedzi m.in. na te pytania oraz Państwa głos w dyskusji są ważne dla określenia przyszłej drogi rozwoju Powiatu Dąbrowskiego.

Opinie, prosimy przesyłać w terminie do 22.04.2021r. za pomocą ankiety dostępnej pod adresem: https://forms.gle/rEwx6fjQViEhSukUA

Ankieta dla przedsiębiorców: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=viztjrjhv75zj7b3e2d22z3y

Pobierz: Podsumowanie diagnozy

Pobierz: Raport diagnostyczny

Inne wpisy