Zagrożenia społeczne, w tym uzależnienia behawioralne – ankieta

Zapraszamy wszystkich dorosłych mieszkańców gminy Radgoszcz do wypełnienia anonimowej ankiety związanej z zagrożeniami społecznymi, w tym uzależnieniami behawioralnymi. Ankieta jest dostępna na stronie: https://www.webankieta.pl/ankieta/704194/radgoszcz-2022-badania-mieszkancy-zagrozenia-spol-w-tym-uzalez-behawioralne.html i posłuży do sporządzenia Programu Profilaktyki Uzależnień.

Czytaj więcej

Portret powiatu dąbrowskiego – ankiety dla mieszkańców i przedsiębiorców

Szanowni Państwo, włodarze gmin skupionych w Stowarzyszeniu Samorządów Powiatu Dąbrowskiego w ubiegłym roku przystąpili do projektu „Centrum Wsparcia Doradczego – pilotaż”. Projekt ten realizowany jest przez Związek Miast Polskich oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem projektu jest wzmocnienie sprawności działania samorządów gmin oraz inicjowanie kompleksowych, partnerskich przedsięwzięć wpływających na rozwój powiatu. Wspólne wysiłki samorządów lokalnych oraz doradców Związku Miast Polskich skupiają się na opracowaniu…

Czytaj więcej

Moja sytuacja w okresie koronawirusa

Szanowni Państwo. W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk szukamy odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na Państwa życie: rodzinne, zawodowe, społeczne. Dlatego ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc o podzielenie się z nami informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Wasze życie.To już IV etap badań – poprzednie były prowadzone w kwietniu, czerwcu i wrześniu 2020 roku, a ich efektem była publikacja – link .

Czytaj więcej

Ankieta dla mieszkańców

Szanowni Państwo, zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa „Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego”, który obejmuje gm. BOLESŁAW, gm. DĄBROWA TARNOWSKA, gm. GRĘBOSZÓW, gm. MĘDRZECHÓW, gm. OLESNO, gm. RADGOSZCZ, gm. SZCZUCIN.

Czytaj więcej