Zagrożenia społeczne, w tym uzależnienia behawioralne – ankieta

Zapraszamy wszystkich dorosłych mieszkańców gminy Radgoszcz do wypełnienia anonimowej ankiety związanej z zagrożeniami społecznymi, w tym uzależnieniami behawioralnymi. Ankieta jest dostępna na stronie: https://www.webankieta.pl/ankieta/704194/radgoszcz-2022-badania-mieszkancy-zagrozenia-spol-w-tym-uzalez-behawioralne.html i posłuży do sporządzenia Programu Profilaktyki Uzależnień.

Czytaj więcej