Otwarty konkurs ofert w ramach projektu Aktywność to przyszłość

Zarządzenie Wójta Gminy Radgoszcz w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy pod nazwą „Aktywność to przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Czytaj więcej

Informacja Starosty Dąbrowskiego

Starosta Dąbrowski informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z realizacją zadania pn. „Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB wraz z utworzeniem baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Radgoszcz (bez Luszowic) w projekcie E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Dąbrowskiego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Szczegóły: pobierz.

Czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem – Luszowice

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Radgoszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, należących do zasobu mienia komunalnego Gminy Radgoszcz przeznaczonych do oddania w najem: pobierz

Czytaj więcej

Dostawa laptopów z przeznaczeniem do szkół w gminie Radgoszcz

Dostawa 60 laptopów z przeznaczeniem do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Radgoszcz w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu działania 1. 1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Dokumentacja: pobierz I ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ: pobierz II ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ: pobierz…

Czytaj więcej

Przebudowa istniejących wnętrz w budynku OSP Luszowice

pobierzPrzebudowa istniejących wnętrz w budynku OSP Luszowice w zakresie dostosowania zespołu kuchennego i sanitarnego do obowiązujących wymogów sanitarnych oraz rozbudowa o schody wejściowe wraz z infrastrukturą techniczną – dokumentacja: 1 – OGLOSZENIE – OSP LUSZOWICE – 04.2020 2 – SIWZ OSP LUSZOWICE – 04.2020 3 – ZAŁ NR 1 DO SIWZ – 04.2020 4 – ZAŁ NR 2 DO SIWZ – 04.2020 5 – ZAŁ NR 3…

Czytaj więcej

Remont drogi transportu rolnego ul. Kopernika w Radgoszczy

Remont drogi transportu rolnego ul. Kopernika w Radgoszczy w km 0+136 – 0+928. Dokumentacja: 1 – OGLOSZENIE – DROGA UL. KOPERNIKA RADG. – 04.2020 2 – SIWZ DROGA KOPERNIKA RADG. – 04.2020 3 – ZAŁ NR 1 DO SIWZ – 04.2020 4 – ZAŁ NR 2 DO SIWZ – 04.2020 5 – ZAŁ NR 3 DO SIWZ – 04.2020 6 – ZAŁ NR 4 DO SIWZ –…

Czytaj więcej