Konsultacje społeczne – ogłoszenie

Konsultacje społeczne – ogłoszenie w sprawie rocznego PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Radgoszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza konsultacje rocznego „Programu współpracy Gminy Radgoszcz z  organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”. Celem konsultacji jest poznanie opinii podmiotów o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.…

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radgoszcz

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Przedmiotem przetargów jest dzierżawa nieruchomości o powierzchni 2,21 ha położonej w miejscowości Radgoszcz, gmina Radgoszcz obręb ewid. 0001 Radgoszcz, w skład której wchodzą następujące działki: pobierz pełną treść ogłoszenia. Projekt umowy: pobierz. Klauzula informacyjna: pobierz.

Czytaj więcej

Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”

Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje  Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – sprawa znak BZ.271.117.2021. Pełna treść ogłoszenia: pobierz.

Czytaj więcej