Zarządzenie i wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie

Zarządzenie nr 111/2021 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości należącej do zasobu mienia komunalnego Gminy Radgoszcz przeznaczonej do oddania w użyczenie: pełna treść zarządzenia. Wykaz nieruchomości: pobierz.

Czytaj więcej

Czwarty przetarg pisemny nieograniczony

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza czwarty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żdżary, gmina Radgoszcz obręb ewid. 0005 Żdżary, dla której założona jest księga wieczysta TR1D/00012375/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Dokumentacja: pobierz.

Czytaj więcej

Trzecie przetargi nieograniczone

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza trzecie przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Przedmiotem przetargów jest sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Radgoszcz, gmina Radgoszcz obręb ewid. 0001 Radgoszcz, dla których założona jest księga wieczysta TR1D/00067068/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Dokumentacja: pobierz.

Czytaj więcej

Remont drogi gminnej nr 180221K ul. Mały Dwór

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane – remont drogi gminnej nr 180221K ul. Mały Dwór w km od 0+000 do km 0+451 w miejscowości Radgoszcz (Gmina Radgoszcz): pobierz. Pełna dokumentacja zamówienia publicznego znajduje się na platformie https://gmina-radgoszcz.ezamawiajacy.pl, co jest związane ze zmianami w Prawie zamówień publicznych, których efektem jest m.in. cyfryzacja zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne – ogłoszenie

Konsultacje społeczne – ogłoszenie w sprawie rocznego PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Radgoszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza konsultacje rocznego „Programu współpracy Gminy Radgoszcz z  organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”. Celem konsultacji jest poznanie opinii podmiotów o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.…

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radgoszcz

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Przedmiotem przetargów jest dzierżawa nieruchomości o powierzchni 2,21 ha położonej w miejscowości Radgoszcz, gmina Radgoszcz obręb ewid. 0001 Radgoszcz, w skład której wchodzą następujące działki: pobierz pełną treść ogłoszenia. Projekt umowy: pobierz. Klauzula informacyjna: pobierz. Informacja o wyniku przetargu: pobierz.

Czytaj więcej