Badania ankietowe Urzędu Statystycznego

W 2020 r. Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Czytaj więcej

Oferta pracy w Urzędzie Statystycznym

Urząd Statystyczny w Krakowie zatrudni ankietera. Praca stała na pełen etat, w terenie na obszarze woj. małopolskiego, a w szczególności powiat dąbrowski i powiat tarnowski. Termin składania dokumentów do 31 lipca 2019 roku. Zakres zadań: realizacja ankiet, wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentami z wykorzystaniem urządzeń mobilnych lub formularzy papierowych; analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowania; komputerowa rejestracja ankiet i kwestionariuszy.

Czytaj więcej