Bezpośrednia obsługa zawieszona do odwołania

W związku z bardzo dużym wzrostem zakażeń koronawirusem, Urząd Gminy w Radgoszczy zawiesza bezpośrednią obsługę Mieszkańców od 2 listopada 2020 r. do odwołania. Jednocześnie przypominamy, że wszystkie sprawy można załatwić przez złożenie dokumentów w skrzynce podawczej na parterze budynku urzędu, telefonicznie (14 641 41 39-41) lub drogą elektroniczną (urzad@radgoszcz.pl).

Czytaj więcej

Bezpośrednia obsługa zawieszona

Szanowni Mieszkańcy, w związku z bardzo dużym wzrostem zakażeń koronawirusem na terenie powiatu dąbrowskiego, Urząd Gminy w Radgoszczy od 8 października zawiesza bezpośrednią obsługę do 23 października 2020 r. Wszystkie sprawy można załatwić poprzez złożenie dokumentów w skrzynce podawczej na parterze budynku Urzędu Gminy, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Tel.: 14 641 41 39-41, e-mail: urzad@radgoszcz.pl.

Czytaj więcej

Aktywność to przyszłość – zarządzenie

Zarządzenie nr 81/2019 Wójta Gminy Radgoszcz w sprawie dofinansowania realizacji zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminę Radgoszcz – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy pod nazwą „Aktywność to przyszłość” w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Czytaj więcej

Uhonorowani za 50 lat w małżeństwie

Osiem par z terenu gminy Radgoszcz otrzymało medale od Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Uroczyste wręczenie odznaczeń oraz upominków od Urzędu Gminy w Radgoszczy miało miejsce we wtorek, 27 sierpnia. – Chciałbym złożyć wyrazy uznania z okazji tak pięknego jubileuszu. Niech dopisuje Wam zdrowie i pomyślność – życzył wójt gminy Radgoszcz Marek Lupa.

Czytaj więcej

Bezpłatne zajęcia w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Istnieje możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez Centrum Informacji  i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, w IV kwartale 2019 roku. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00 w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, sala 126, I piętro.

Czytaj więcej

Dziewiąte przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego

Przedmiotem przetargów jest sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Radgoszcz, gmina Radgoszcz obręb ewid. 0001 Radgoszcz, dla których założona jest księga wieczysta TR1D/00062519/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Dokumentacja: pobierz

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminę Radgoszcz – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy pod nazwą „Aktywność to przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Czytaj więcej