Konsultacje społeczne – program współpracy Gminy Radgoszcz z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza konsultacje rocznego „Programu współpracy Gminy Radgoszcz z  organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. Uwagi można złożyć osobiście na przygotowanym formularzu zgłoszenia opinii w sekretariacie Urzędu Gminy,  przesłać drogą pocztową (Urząd Gminy w Radgoszczy, pl. Św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz) lub drogą elektroniczną na adres: promocja.radgoszcz@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2020 roku. Na kopercie (lub w tytule…

Czytaj więcej

Remont drogi dojazdowej ul. Jagiellońska w Radgoszczy

Remont drogi dojazdowej ul. Jagiellońska w miejscowości Radgoszcz w km 0+076 – 0+170. Ogłoszenie: pobierz SIWZ: pobierz Załącznik nr 1 do SIWZ: pobierz Załącznik nr 2 do SIWZ: pobierz Załącznik nr 3 do SIWZ: pobierz Załącznik nr 4 do SIWZ: pobierz Załącznik nr 5 do SIWZ: pobierz Załączniki nr 6 do SIWZ: 1 – Pzt opis ul Jagiellońska Radgoszcz 2 – Ul.Jagiellońska Radgoszcz PB 3 – UL. Jagiellońska_przekroje normalne PB 4…

Czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – zarządzenie nr 53

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65ze zm.) Wójt Gminy Radgoszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, należących do zasobu mienia komunalnego Gminy Radgoszcz przeznaczonych do sprzedaży: pobierz

Czytaj więcej

Remont drogi gminnej 180248 K Radgoszcz – Luszowice

Remont drogi gminnej 180248 K Radgoszcz – Luszowice w km od 2+700 do km 4+305 wraz z remontem przepustu w km 4+287 w miejscowości Smyków i Luszowice. Dokumentacja: Ogłoszenie I zmiana ogłoszenia II zmiana ogłoszenia SIWZ I zmiana SIWZ II zmiana SIWZ III zmiana SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Załączniki nr 6 do SIWZ: Projekt…

Czytaj więcej