Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Renowacja tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz drzwi głównych Kościoła zabytkowego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach”.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Zał. nr 2 Formularz ofertowy

4. Załącznik do formularza ofertowego – zestawienie kosztów

5. Zał. nr 3 Oświadczenie o braku powiązań

6. Zał. nr 4 Wykaz wykonanych robót

7. Zał. nr 5 Projekt umowy

Dokumentacja fotograficzna: pobierz.

Program prac konserwatorskich: pobierz.

Inne wpisy