Spotkanie w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PROWENT serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Radgoszcz na otwarte spotkanie dotyczące kierunków opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD PROWENT na lata 2021-2027, które odbędzie się dnia 6 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w Budynku Integracji Społeczności Wiejskiej w Żdżarach. Spotkanie konsultacyjne realizowane jest w ramach Poddziałania: Wsparcie Przygotowawcze, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

Zakup sprzętu komputerowego

Zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczący realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – sprawa znak BZ.271.44.2022. Pełna dokumentacja: pobierz.

Czytaj więcej

31 maja spotkanie w sprawie “Czystego Powietrza”

We wtorek, 31 maja o godz. 17 w dużej sali gimnastycznej w ZSP w Radgoszczy rozpocznie się spotkanie z Januszem Sułowskim, doradcą energetycznym z Krakowa. Spotkanie będzie poświęcone programowi “Czyste Powietrze” – jego zasadom, możliwościom skorzystania z ulgi podatkowej, wymogom uchwały antysmogowej i innym aspektom, które są związane z programem.

Czytaj więcej

Zaśpiewali Pieśni Maryjne

W Przedszkolu w Luszowicach po dwuletniej przerwie z powodu pandemii odbył się ponownie Gminny Konkurs Pieśni Maryjnej zorganizowany przez Urząd Gminy w Radgoszczy. Celem konkursy były: popularyzacja śpiewania piosenek religijnych, konfrontacja dorobku artystycznego solistów i zespołów wokalnych, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W Gminnym Konkursie Pieśni Maryjnej wystąpili soliści oraz zespoły wokalno-muzyczne z terenu gminy Radgoszcz podzieleni na 4 kategorie wiekowe.…

Czytaj więcej

Zarządzenie w sprawie sprzedaży grzejników płytowych

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży grzejnik płytowy: grzejnik prawy, trzypłytowy (V33) o wymiarach 60 cm x 140 cm x 15 cm za cenę 200 zł netto + 23% VAT. Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11. Sprzedaż odbędzie się według kolejności wpływu wniosków. Pełna treść zarządzenia: pobierz.

Czytaj więcej

Radgoszcz liderem zielonej energii

Radgoszcz jest „zieloną” gminą nie tylko ze względu na malownicze krajobrazy i walory przyrodnicze. W ostatnich latach zrealizowano szereg inwestycji w odnawialne źródła energii. W efekcie, jak wynika z danych Klastra Energii Energetyczne Powiśle, gmina Radgoszcz jest liderem w powiecie dąbrowskim, jeżeli chodzi o moc instalacji fotowoltaicznych. Inwestycje w OZE niosą ze sobą wiele korzyści, na czele z bezpieczeństwem energetycznym, które jest tak ważne w kontekście sytuacji międzynarodowej.

Czytaj więcej

Pocztówka z naszego terenu – konkurs

W terminie od 28.04.2022 r. do 20.05.2022 r. LGD PROWENT prowadzi konkurs plastyczno-fotograficzny pod nazwą „Pocztówka z terenu LGD PROWENT”. Konkurs przewidziany jest dla dzieci i młodzieży szkolnej do 16. roku życia, zameldowanej na obszarze należącym do Lokalnej Grupy Działania PROWENT. W zależności od kategorii wiekowej prace można składać w różnej technice: I kategoria – do 9 roku życia – prace plastyczne wykonywane różną techniką, II kategoria – od 10 do 16…

Czytaj więcej

Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Radgoszczy – Narożnikach

Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Radgoszczy – Narożnikach – sprawa znak: BZ.271.14.2022. Miejsce realizacji robót: Radgoszcz (dz. nr ewid. 3244/1, 3244/3), Gmina Radgoszcz, powiat dąbrowski, województwo małopolskie. Pełna treść ogłoszenia: pobierz. Pełna dokumentacja zamówienia publicznego znajduje się na platformie https://gmina-radgoszcz.ezamawiajacy.pl, co jest związane ze zmianami w Prawie zamówień publicznych, których efektem jest m.in. cyfryzacja zamówień publicznych.

Czytaj więcej