4,32 mln zł dofinansowania dla gminy Radgoszcz

4,32 mln zł dofinansowania dla gminy Radgoszcz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Nasz samorząd otrzymał wsparcie finansowe na 1 z 3 złożonych wniosków, który zakłada rozbudowę Wiejskiego Domu Kultury w Narożnikach. –  W imieniu mieszkańców oraz samorządu Gminy Radgoszcz składam serdeczne podziękowania za przychylność Posłom na Sejm RP: Annie Pieczarce, Józefie Szczurek-Żelazko oraz Wiesławowi Krajewskiemu, a także Wojewodzie Małopolskiemu Łukaszowi Kmicie i Premierowi…

Czytaj więcej

Przez pół wieku razem przez życie

Osiem par zostało uhonorowanych medalami od Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Jubilaci otrzymali także upominki i życzenia oraz spędzili czas w miłej atmosferze, wspominając jak wyglądały ich śluby i wesela 50 lat temu. Lokalna poetka, a zarazem dostojna jubilatka Maria Gmyr przygotowała okolicznościowy wiersz. Oczywiście nie zabrakło też poczęstunku z tortem w roli głównej.

Czytaj więcej

Młodzież odkryje Małopolskę

Gmina Radgoszcz w ramach projektu „Odkrywam Małopolskę” pozyskała dofinansowanie w kwocie 12 000 zł. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Zakłada on wsparcie turystyki szkolnej, przyczyni się także do poznania regionu, zabytków kultury i historii Małopolski przez młodzież z terenu gminy. W ramach projektu zostanie zorganizowana trzydniowa wycieczka krajoznawczo – turystyczne do ciekawych zakątków Małopolski. Realizacja projektu nastąpi w październiku br.

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne – ogłoszenie

Konsultacje społeczne – ogłoszenie w sprawie rocznego PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Radgoszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza konsultacje rocznego „Programu współpracy Gminy Radgoszcz z  organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”. Celem konsultacji jest poznanie opinii podmiotów o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.…

Czytaj więcej

Gminny Punkt Konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Informujemy, że w gminie został uruchomiony Gminny Punkt Konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. W punkcie można m.in. bezpłatnie uzyskać informacje o programie oraz uzyskać wsparcie w zakresie przygotowywania wniosku i rozliczania przyznanego dofinansowania. Punkt działa w pokój nr 7 (parter) Urzędu Gminy w Radgoszczy. Numer telefonu bezpośrednio do punktu: 14 662-22-31.

Czytaj więcej