Dożynki, festyn i jubileusz w Luszowicach

Za nami dożynki parafialne w Luszowicach. Uroczystą mszę św. odprawił ks. dr hab. prof. nadzw. Bogdan Węgrzyn, a delegacje z Luszowic, Smykowa i Lipin zaprezentowały piękne wieńce, na których zobrazowano m. in. miejscowy kościół. Nieprzypadkowo, ponieważ 3 września będziemy świętować 100-lecie poświęcenia kościoła parafialnego. Natomiast już w niedzielę, 1 września odbędzie się festyn parafialny, początek…

Czytaj więcej

Wręczono medale za zasługi dla obronności kraju

W kompleksie żłobkowo-przedszkolnym w Radgoszczy miała miejsce uroczystość wręczenia srebrnych medali „Za zasługi dla obronności kraju”, rodzicom, których co najmniej trzech synów odbyło służbę wojskową. Ceremonii dekoracji dokonali: zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tarnowie mjr Wiesław Maciejowski, wójt gminy Radgoszcz Marek Lupa oraz wicestarosta dąbrowski Krzysztof Bryk. Wręczenie odznaczeń poprzedziło odczytanie decyzji Ministra Obrony Narodowej…

Czytaj więcej

Aktywność to przyszłość – zarządzenie

Zarządzenie nr 81/2019 Wójta Gminy Radgoszcz w sprawie dofinansowania realizacji zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminę Radgoszcz – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy pod nazwą „Aktywność to przyszłość” w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Czytaj więcej

Uhonorowani za 50 lat w małżeństwie

Osiem par z terenu gminy Radgoszcz otrzymało medale od Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Uroczyste wręczenie odznaczeń oraz upominków od Urzędu Gminy w Radgoszczy miało miejsce we wtorek, 27 sierpnia. – Chciałbym złożyć wyrazy uznania z okazji tak pięknego jubileuszu. Niech dopisuje Wam zdrowie i pomyślność – życzył wójt gminy Radgoszcz Marek Lupa.

Czytaj więcej

Bezpłatne zajęcia w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Istnieje możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez Centrum Informacji  i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, w IV kwartale 2019 roku. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00 w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, sala 126, I piętro.

Czytaj więcej

Dziewiąte przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego

Przedmiotem przetargów jest sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Radgoszcz, gmina Radgoszcz obręb ewid. 0001 Radgoszcz, dla których założona jest księga wieczysta TR1D/00062519/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Dokumentacja: pobierz

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Radgoszcz, gmina Radgoszcz obręb ewid. 0001 Radgoszcz, dla której założona jest księga wieczysta TR1D/00062519/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Dokumentacja: pobierz

Czytaj więcej