Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem – Luszowice

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Radgoszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, należących do zasobu mienia komunalnego Gminy Radgoszcz przeznaczonych do oddania w najem: pobierz

Czytaj więcej

Remont drogi transportu rolnego ul. Kopernika w Radgoszczy

Remont drogi transportu rolnego ul. Kopernika w Radgoszczy w km 0+136 – 0+928 – sprawa znak: BZ.271.16.2020 Wójt Gminy Radgoszcz, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuje, że przetarg został rozstrzygnięty: pobierz.

Czytaj więcej

Dostawa 60 laptopów z przeznaczeniem do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Radgoszcz

„Dostawa 60 laptopów z przeznaczeniem do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Radgoszcz” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej: pobierz.

Czytaj więcej

Dostawa laptopów z przeznaczeniem do szkół w gminie Radgoszcz

Dostawa 60 laptopów z przeznaczeniem do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Radgoszcz w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu działania 1. 1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Dokumentacja: pobierz I ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ: pobierz II ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ: pobierz…

Czytaj więcej

Raport o koronawirusie – artykuł aktualizowany

W piątek, 15 maja odnotowano 11 przypadek zakażenia koronawirusem w powiecie dąbrowskim. W gminie Radgoszcz dotychczas nie odnotowano żadnego przypadku. W środę, 8 kwietnia Małopolski Urząd Wojewódzki poinformował o 9. przypadku zakażenia koronawirusem w powiecie dąbrowskim – mężczyzna jest zameldowany w powiecie dąbrowskim, lecz od dłuższego czasu przebywa na terenie innego powiatu. W tym artykule będziemy systematycznie aktualizować (w formie graficznej) dane o zakażeniach w województwach małopolskim i podkarpackim oraz w powiecie dąbrowskim,…

Czytaj więcej

60 tys. zł na zakup laptopów dla szkół

Informujemy, że Gmina Radgoszcz pozyskała środki finansowe w wysokości 60 000 zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zdalna Szkoła” organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dzięki grantowi zakupionych zostanie 40 laptopów, które zostaną przekazane placówkom oświatowym z terenu naszej gminy. W najbliższym czasie sprzęt trafi do uczniów jako wsparcie w procesie zdalnego kształcenia.

Czytaj więcej

Remont drogi transportu rolnego ul. Kopernika w Radgoszczy

Remont drogi transportu rolnego ul. Kopernika w Radgoszczy w km 0+136 – 0+928. Dokumentacja: 1 – OGLOSZENIE – DROGA UL. KOPERNIKA RADG. – 04.2020 2 – SIWZ DROGA KOPERNIKA RADG. – 04.2020 3 – ZAŁ NR 1 DO SIWZ – 04.2020 4 – ZAŁ NR 2 DO SIWZ – 04.2020 5 – ZAŁ NR 3 DO SIWZ – 04.2020 6 – ZAŁ NR 4 DO SIWZ –…

Czytaj więcej

101 urodziny Marii Bator

Najstarsza mieszkanka naszej gminy obchodziła 101. urodziny. Z tej okazji Maria Bator z Luszowic otrzymała kwiaty od Urzędu Gminy Radgoszcz, a także list z życzeniami urodzinowymi od Marka Lupy, wójta gminy Radgoszcz. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i w trosce o zdrowie dostojnej jubilatki nie doszło do bezpośredniego spotkania. Kwiaty i list zostały przekazane Pani Marii za pośrednictwem najbliższej rodziny.

Czytaj więcej