Raport o koronawirusie – artykuł aktualizowany

Według oficjalnych danych przekazanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną aktualnie w naszej gminie jest 26 aktywnych przypadków zakażenia koronawirusem, 82 osoby ozdrowiały, niestety 4 osoby zmarły. Apelujemy o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, jak zachowanie dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa w przestrzeni zamkniętej czy częstego mycia oraz dezynfekcji dłoni. W tym artykule systematycznie aktualizujemy (w formie graficznej) dane o zakażeniach w województwach małopolskim i podkarpackim oraz w powiecie dąbrowskim, jak…

Czytaj więcej

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami

Zgodnie z uchwałą nr XXII/141/20 Rady Gminy Radgoszcz w sprawie ustalenia stawki od 1 listopada 2020 r. miesięczne stawki opłat wynoszą: 21 zł od jednego mieszkańca, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym 25 zł od jednego mieszkańca, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a bioodpady nie są kompostowane w kompostowniku przydomowym. Za brak selektywnej zbiórki odpadów nakładana będzie…

Czytaj więcej

Skrócony czas na wypełnienie samospisu

Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR. Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej termin ten wynosił 14, później 5 dni, ale ze względu na to, że spis wkrótce dobiega końca,  został…

Czytaj więcej

Dostawa 40 laptopów z przeznaczeniem do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Radgoszcz

Dostawa 40 laptopów z przeznaczeniem do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Radgoszcz w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Ogłoszenie: pobierz SIWZ: pobierz I odpowiedzi na pytania do SIWZ: pobierz…

Czytaj więcej

Ponad 3,5 mln zł dotacji na nowy obiekt społeczno-kulturalny

Niebagatelną kwotę ponad 3,5 mln zł dotacji pozyskała gmina Radgoszcz w ramach pakietu rozwoju Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Dzięki dofinansowaniu budynek po Gminnej Spółdzielni w Radgoszczy zyska nowe „życie” z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne. W ramach inwestycji zaplanowano pomieszczenia dla: biblioteki, Koła Gospodyń Wiejskich, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, salę multimedialną, świetlicę wiejską wraz z zapleczem socjalnym oraz punkt bezpośredniej pomocy, wsparcia, konsultacji, informacji…

Czytaj więcej

Rozmowa z rachmistrzem spisowym jest obowiązkiem

Dzwonił do ciebie rachmistrz? Zastanawiasz się, czy musisz odpowiadać na jego pytania? Pamiętaj – udzielenie rachmistrzowi odpowiedzi to Twój obowiązek – przypomina Główny Urząd Statystyczny. Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada. Każdy rolnik może się spisać poprzez stronę internetową: https://spisrolny.gov.pl.

Czytaj więcej

Bezpośrednia obsługa zawieszona do odwołania

W związku z bardzo dużym wzrostem zakażeń koronawirusem, Urząd Gminy w Radgoszczy zawiesza bezpośrednią obsługę Mieszkańców od 2 listopada 2020 r. do odwołania. Jednocześnie przypominamy, że wszystkie sprawy można załatwić przez złożenie dokumentów w skrzynce podawczej na parterze budynku urzędu, telefonicznie (14 641 41 39-41) lub drogą elektroniczną (urzad@radgoszcz.pl).

Czytaj więcej

Przywrócono sprawność sieci wodociągowej

W związku z poważną awarią na przesyle sieci wodociągowej pod dnem rzeki Dęba wykonano rurociąg zastępczy, a także podpięto sieć do ujęcia zastępczego. Dzięki tym rozwiązaniom powinna zostać przywrócona sprawność sieci dla wszystkich odbiorców. W przyszłym tygodniu zaplanowano ciąg dalszy prac nad usunięciem skomplikowanej awarii.  

Czytaj więcej