Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie  art. 20  ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./

zwołuję  nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Radgoszcz

 

w dnia 09 czerwca    2011 r    o godz. 8 .30

sala narad Urzędu Gminy w Radgoszczy


Pełna treść zaproszenia <zobacz>

Gminny konkurs w ramach programu „ Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej” organizowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

W  dniach od 01.04.2011r. do 09.05.2011r.  grupa nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych  w Radgoszczy i przedstawiciel Urzędu Gminy Renata Klimek pracowała nad przygotowaniem i realizacją projektu w ramach konkursu : „ Europa potrzebuje  Polski Polska potrzebuje Europy”.

Zaplanowane działania zostały zaprezentowane w dniu Święta Europy tj. 9 maja 2011r.  na apelu szkolnym przez młodzież gimnazjum. W konkursie brali udział uczniowie klas II gimnazjum z Radgoszczy i Luszowic.

Galeria <zobacz>

 

Czytaj więcej: Gminny konkurs w ramach programu „ Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej” organizowanego...

Dzień Dziecka

Urząd Gminy w Radgoszczy serdecznie zaprasza dzieci z terenu Radgoszczy i okolic  na dmuchane zjeżdżalnie .  Zorganizowane z okazji  Dnia Dziecka.  Zjeżdżalnie  usytuowane będą na placu za obiektem sportowym Orlik 2012 w Radgoszczy – 1 czerwca 2011 roku (środa)  od godz. 9.00 do 14.30. Korzystanie bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy!!!


ZAPROSZENIE NA TURNIEJU SZACHOWY DLA SENIORÓW O PUCHAR WÓJTA GMINY RADGOSZCZ

Uczestnicy:

W Turnieju mogą uczestniczyć osoby dorosłe z  gminy Radgoszcz oraz gmin ościennych.

Zasady gry:

Zasady gry będą przedstawione przed rozpoczęciem turnieju.

Termin i miejsce:

Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Radgoszcz odbędzie się 28 maja 2011 roku                 (sobota) godz. 9.00 w  Zespole Szkół Publicznych  w Luszowicach. Zgłoszenia  na turniej będą przyjmowane do dnia 27 maja 2011 roku do godz. 15.00, tel. 14 641-41-40 wew. 130 do p. Renat Klimek.

Serdecznie zapraszamy!!!

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności  gmina Radgoszcz realizuje w Szkole Podstawowej  im . Świętej Jadwigi Królowej  w  Zarzeczu Dużym projekt pod nazwą „Wirtualna społeczność  szkolna Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Zarzeczu Dużym”, w okresie od  1 stycznia 2011 roku do 31 maja 2011 r.  Wartość projektu wynosi  49.614,60 zł . Rezultatem projektu będą:  serwis wspierający proces dydaktyczny umożliwiający prowadzenie zajęć multimedialnych z wykorzystaniem e-learningu, uczniowie uczą się nie tylko twórczego korzystania z Internetu, ale też bycia członkiem dalszego kształcenia w obszarze  IT. Zaproponowany system kaskadowy –n-le przekazuje wiedze rodzicom i uczniom – aktywizuje wszystkie zainteresowane serwisem strony. Wsparciem programu objęci zostali: uczniowie, rodzice             i nauczyciele. W dniu 25 maja  br. odbędzie się  podsumowanie projektu,

GMINNY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY RADGOSZCZ

Turniej organizują: Urząd Gminy w Radgoszcz przy współpracy Zespole Szkół Publicznych w Luszowicach i pomocy nauczycieli wychowania fizycznego z terenu naszej gminy. Organizator zapewnia laureatom (I-III) nagrody rzeczowe i dyplomy. Wszystkich uczestników Turnieju obowiązuje strój sportowy. Zgłoszenia zawodników na Turniej należy dostarczyć najpóźniej do 20 maja br. pisemnie lub tel. ((014) 641-41-41 wew. 130. do p. Renaty Klimek

Czytaj więcej: GMINNY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY RADGOSZCZ

GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY RADGOSZCZ

Urząd  Gminy  w  Radgoszczy  ogłasza :  Gminny  Turniej  Piłki  Nożnej o  Puchar  Wójta  Gminy  Radgoszcz. Turniej  odbędzie się dnia  15 czerwca (środa) 2011 roku godz. 9.00 na obiekcie sportowym „Orlik 2012” w Radgoszczy.

Czytaj więcej: GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY RADGOSZCZ