Kurs obowiązkowy dla stosujących środki ochrony roślin 2019

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej organizuje szkolenia w zakresie:

1. Zmiany we wnioskach obszarowych na 2019 rok- przedstawiciel ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej
2. Gospodarstwa niskotowarowe (premia 60000 zł)
3. Działanie poplony- możliwość ubiegania się o dodatkowe płatności
4. Plan nawożenia azotem- nowe wymogi dla gospodarstw powyżej 10ha
5. Ubezpieczenia emerytalno-rentowe KRUS i przedstawiciel KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej

Terminy szkoleń w gminie Radgoszcz:

Czytaj więcej: Kurs obowiązkowy dla stosujących środki ochrony roślin 2019

Ponowny start w aktywność zawodową

Spółdzielnia Socjalna Serwis zaprasza do udziału w projekcie: „", I tura rekrutacji do projektu rozpoczyna się 18 lutego 2019 r., a kończy 01 marca 2019 roku. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w godzinach 9.00-15.00 w Biurze Projektu: ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów. ZAPRASZAMY OSOBY: bierne zawodowo, bezrobotne, zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski, w wieku powyżej 30 lat. Rekrutacja do projektu „Ponowny start w aktywność zawodową", prowadzona jest w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 31 października 2020 roku. Szczegóły: http://ponownystart.pl/

Zaproszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności. Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl szkoleń dla mieszkańców gmin, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzeczy zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Uczestnicy i uczestniczki spotkają się na pięciu weekendowych zjazdach, w czasie których poszerzą swoją wiedzę na temat praw człowieka, wolności słowa i prawa do informacji publicznej. Dowiedzą się także, jak planować działania skierowane do mieszkańców i kampanie na rzecz zmiany.

Czytaj więcej: Zaproszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

W Narożnikach otwarto nowoczesną placówkę dla dzieci i młodzieży

Budynek dawnej szkoły w Narożnikach zyskał "nowe życie". Obiekt został gruntownie odnowiony i zaadoptowany na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży, która została uroczyście otwarta i poświęcona przez ks. dra Marka Łabuza, proboszcza parafii w Radgoszczy. - Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie placówki, a w szczególności mieszkańcom sołectwa Narożniki, którzy przed laty wybudowali szkołę - przypomniał Marek Lupa, wójt gminy Radgoszcz.

Czytaj więcej: W Narożnikach otwarto nowoczesną placówkę dla dzieci i młodzieży

Kultywowali tradycję kolędowania

W Radgoszczy odbył się Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek o „Świąteczną Nutkę". Celem przeglądu było upowszechnianie i kultywowanie tradycji kolędowania. Imprezę zorganizował Urząd Gminy w Radgoszczy, patronat honorowy nad przeglądem sprawował wójt Gminy Radgoszcz Marek Lupa.

Czytaj więcej: Kultywowali tradycję kolędowania

Zwrot podatku akcyzowego 2019

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: <otwórz>
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego: <pobierz>.

Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 2019

Na podstawie art. 11a ust 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o ochronie zwierząt (t .j. Dz. U. z 2019 r., poz. 122) Wójt Gminy Radgoszcz zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działające na terenie Gminy Radgoszcz, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Radgoszcz w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radgoszcz w 2019 roku.

Czytaj więcej: Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 2019