Gminny Turniej Tenisa Stołowego Seniorów o Puchar Wójta Gminy

Wójt Gminy Radgoszcz zaprasza na Gminny Turniej Tenisa Stołowego Seniorów o Puchar Wójta Gminy. W turnieju mogą uczestniczyć tylko mieszkańcy gminy Radgoszcz. W środę, 21 lutego od godz. 12 przewidziano rozgrywki dla pań, następnego dnia w samo południe rozpoczną się zawody panów. Miejscem zmagań będzie sala gimnastyczna Zespołu Szkół Publicznych w Radgoszczy. Zapisy: 21-22 luty 2018 r. w godz. od 10.00 do 11.00 – sala gimnastyczna w ZSP w Radgoszczy.
Zawodników obowiązuje strój sportowy.

Warsztaty tworzenia z papierowej wikliny

Dofinansowanie do wymiany pieców - nabór wniosków

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza w terminie od 14 lutego do 28 lutego 2018 r. otwarty nabór wniosków dla osób zainteresowanych wymianą starej kotłowni węglowej o niskiej sprawności - w ramach przygotowania wniosku o dofinansowanie planowanych zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego" w 2018 roku. Wniosek: <pobierz>

Czytaj więcej: Dofinansowanie do wymiany pieców - nabór wniosków

Ferie z językiem angielskim

Szkolenia dla rolników

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Dąbrowie Tarnowskiej organizują szkolenia związane z: gospodarstwami niskotowarowymi (premia 60 000 zł), rolnictwem ekologicznym i działaniem poplony - możliwość ubiegania się o dodatkowe płatności, zmianami we wnioskach obszarowych na 2018 r. (przedstawiciel ARiMR), dopłatami do materiału siewnego i ubezpieczeniami KRUS.

Szkolenia odbędą się w czwartek, 22 lutego w szkole w Luszowicach (godz. 10), a także w piątek, 23 lutego w remizie OSP w Radgoszczy (godz. 10). Dodatkowe informacje można uzyskać u Tomasza Kiwiora pod nr tel. 697 799 039.

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Radgoszcz w roku 2018

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Radgoszcz w roku 2018.

Zarządzenie: <pobierz>

Instrukcja wypełniania: <pobierz>

Oferta: <pobierz>

Umowa: <pobierz>

Sprawozdanie: <pobierz>

Wójt Gminy Radgoszcz Osobowością Roku

Wójt Gminy Radgoszcz Marek Lupa zwyciężył w głosowaniu na "Osobowość Roku 2017" w powiecie dąbrowskim w kategorii samorząd i społeczność lokalna. Organizatorem plebiscytu jest "Gazeta Krakowska". W uzasadnieniu nominacji napisano: "doskonały włodarz gminy. Przyczynił się do realizacji wielu inwestycji ułatwiających życie mieszkańcom. Budowa i remont dróg, chodników i ścieżki pieszo - rowerowej, boisk sportowych, remont i przebudowa remizy OSP z zakupem wozu strażackiego, modernizacja sal lekcyjnych. Uruchomienie nowoczesnego ośrodka rehabilitacyjnego. Dofinansowanie do wymiany nieekologicznych kotłów centralnego ogrzewania.Organizator wielu imprez kulturalno-sportowych".

Wyniki głosowania: http://www.gazetakrakowska.pl/plebiscyty/osobowosci-roku/a/osobowosci-roku-2017-powiat-dabrowski-aktualne-wyniki,12840608/

Głosowanie w etapie wojewódzkim rozpocznie się 6 lutego.

- Chcemy nagrodzić osoby zasłużone w swoich lokalnych społecznościach, zaangażowane w ich rozwój, które na co dzień nie zabiegają o aplauz, uznanie czy honory - mówi Wojciech Harpula, redaktor naczelny „Gazety Krakowskiej".